Publicație de căsătorie

Astăzi, 20.05.2022, a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului Gătej Claudiu în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în sat Negrilești, comuna Negrilești, județul Galați și Soroceanu Andrada-Mihaela în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în sat
Erbiceni, comuna Erbiceni, județul Iași.
În temeiul art. 285 alin. 1. din Codul Civil orice persoană poate face opoziție la această căsătorie, dacă are cunoștință de existență unei piedici legale sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la dala afișării publicației.
Data încheierii căsătoriei: 30.05.2022 ora 12.00.