Anunț supunere dezbatere publică

DOCUMENTATIE PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI ERBICENI, JUDEȚUL IAȘI

COMUNA ERBICENI, JUDEȚUL IAȘI în calitate de concedent, anunță supunerea pentru dezbatere publică a documentației privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI ERBICENI, JUDEȚUL IAȘI.

Întreaga documentație poate fi descarcată apăsând AICI.

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adică până la data de 30.06.2022  inclusiv.

Din cauza situației actuale generate de pandemia COVID-19, nu se va organiza o ședință publică de dezbatere, toate sugestiile/cererile/indicațiile/reclamațiile vor putea fi transmise în scris prin una din următoarele căi:

  • Email la adresa: erbiceniprimaria@yahoo.com
  • Telefon: Tel: 0232322370, Fax: 0232322370
  • La registratura Primăriei, de luni până joi, între orele 9:00-15:00,  sau prin corespondența poștală la adresa: PRIMĂRIA COMUNEI ERBICENI, JUDEȚUL IAȘI

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicările primite vor fi centralizate, analizate și implementate (dacă va fi cazul).

Documentația în forma finală va fi supusă aprobării Consiliului Local ERBICENI, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedură simplificată, în baza L100/2016, prin SICAP.