INSTITUȚII SUBORDONATE

Educație

Cultura

Rețeaua așezămintelor culturale este alcătuită dintr-un Cămin Cultural și o sală de festivități în satul Erbiceni, precum și din două clădiri în satele Totoești și Spinoasa. Clădirile acestor așezăminte sunt vechi, construite după anul 1900, și nu pot fi folosite. Activitatea culturala se desfășoară mai mult la nivelul școlilor și bibliotecilor din comună (o bibliotecă comunală și două biblioteci școlare).

Lăcașe de cult

În cadrul comunei Erbiceni funcționează cinci parohii ce au în dotare câte o biserică în fiecare sat și sunt deservite de cinci preoți. În prezent toate bisericile din comună, prin grija preoților și a credincioșilor, sunt reparate și bine întreținute.

Bisericile din satele Erbiceni, Bârlești și Totoești au fost construite în perioada 1805-1865, de boieri ce aparțineau familiei Cantacuzino, iar cea din satul Spinoasa a fost ctitorită în anul 1840 de către Profira, Elena și spătarul Gheorghe POPOVICI. Reconstruirea bisericii din satul Spinceana a început în anul 1955 și a fost reluată în anul 1963, când a fost terminată și sfințită.

În prezent toate bisericile din comună, prin grija preoților și a credincioșilor, sunt reparate și bine întreținute.