Programe și strategii

Strategia de dezvoltare

Încă din 2012 accentul a fost pus pe o bună organizare a activității administrative și pe aducerea de cât mai multe fonduri guvernamentale și europene pentru dezvoltarea și modernizarea comunității. Astfel au fost derulate proiecte de dezvoltare a infrastructurii prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), dar și prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).
Una dintre priorități a fost îmbunătățirea infrastructurii școlare în vederea asigurării unui cadru optim pentru susținerea actului educațional. Astfel, majoritatea unităților de învățământ din comunitate (școli și grădinițe) au intrat într-un amplu proces de reabilitare, modernizare și dotare, o bună parte dintre proiecte fiind deja finalizate.
A fost construit un modern Centrul cultural în zona centrală a satului Erbiceni în care pot fi organizate activități educative și culturale. De asemenea, acțiunile Ansamblului Folcloric „Bahluețul” pot fi organizate în această locație.
Au fost asfaltate o serie de drumuri locale și a început procesul de racordare a comunității la sistemele de apă și canalizare. Primăria a depus un alt proiect de modernizare a străzilor din comunitate. Finanțarea acestui pachet de drumuri se va realiza prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 
Administrația locală derulează un amplu proiect pentru modernizarea sistemului de iluminat public local.
În vederea păstrării unui mediu cât mai curat și pentru ecologizarea comunei sunt organizate campanii de informare publică și acțiuni de ecologizare. Mai mult, Primăria Erbiceni face parte din programul județean de colectare selectivă a deșeurilor menajere.
În ceea ce privește activitatea sportivă a fost construită o sală de sport modernă cu o capacitate de 180 de locuri, în interiorul căreia se pot organiza competiții sportive, dar și evenimente artistice sau culturale. În prezent, Primăria derulează proiectul de construire a unei baze sportive care presupune realizarea unui stadion cu o capacitate de 500 spectatori. Baza sportivă va dispune de teren sintetic cu dimensiuni omologate de FIFA și UEFA, teren sintetic de dimensiuni reduse, clădire administrativă, vestiare și anexe, precum și o parcare destinată autovehiculelor și autocarelor.
Totodată, sunt asigurate permanent facilități investitorilor care intenționează să deruleze activități în comună în vederea creșterii numărului de locuri de muncă și pentru consolidarea economiei locale.
Tinerii din comună sunt încurajați să se dezvolte la nivel local, Primăria asigurând suprafețe de teren pentru construcția de locuințe.

Posibilități de investiții

Deși zona Moldovei este recunoscută ca o zonă săracă, așezarea oferă facilități de investiții prin:

  • impozite minime pentru investitorii care creează locuri de munca, conform legii;
  • implicarea primăriei pentru sprijinirea investitorilor prin contracte de parteneriat;
  • infrastructură: telefonie, drum județean, stație CFR;
  • condiții favorabile dezvoltării legumiculturii, cultivarea plantelor tehnice;
  • valorificarea fondului forestier;
  • comerț alimentar și nealimentar.